Tuesday, April 13, 2010

iseng-iseng

package Latihan;

public class Dendy {

    public static void main(String[] args) {

        String name = "aryandie";
        System.out.println("nama = " + name);
        System.out.println("huruf besar semua (ARYANDIE) = "
                + name.toUpperCase());
        System.out.println("panjangnya (8) = " + name.length());
        System.out.println("lima huruf terdapan (aryan) = "
                + name.substring(0, 5));
        System.out.println("3 huruf belakang (die) = " + name.substring(5));
        System.out.println("posisi huruf y (2) = " + name.indexOf("y"));
        System.out.println("huruf terbalik urutan (eidnayra) = "
                + balikin(name));
        System.out.println("semua huruf di posisi ganjil (ayni)= "
                + ganjil(name));
    }

    private static String ganjil(String name) {
        String ganjil = "";
        for (int i = 0; i < name.length(); i++) {
        }
        return ganjil;
    }

    private static String balikin(String name) {
        String balikan = "";
        for (int i = 0; i < name.length(); i++) {
            String satuHuruf = name.substring(7 - i, 8 - i);
            balikan += satuHuruf;
        }
        return balikan;
    }

}

outprint :

nama = aryandie
huruf besar semua (ARYANDIE) = ARYANDIE
panjangnya (8) = 8
lima huruf terdapan (aryan) = aryan
3 huruf belakang (die) = die
posisi huruf y (2) = 2
huruf terbalik urutan (eidnayra) = eidnayra
semua huruf di posisi ganjil (ayni)=

No comments: